Trygg e-handel Norge

Levere klage


Her kan du sende inn en klage på en av våre Trygg E-handel godkjente nettbutikker. Din klage vil bli tildelt et klagenummer. Alle klager vil bli håndtert, fulgt opp og besvart personlig av en av Trygg E-handels kontrollører.

 

Hva skal til for å få en klage behandlet?

 

•    Du skal ha foretatt et kjøp fra en av våre Trygg E-handel godkjente nettbutikker.
•    Klagen skal vedrøre noen av de 12 krav godkjennelsen er basert på.
•    Du skal gi utfyllende og riktige informasjoner om kjøpet.


Trinn merket med * er obligatoriske!


Trinn 1: Velg nettbutikk *


Visste du at..


I 2006 ble det gjort 2,7 milliarder søk på Google hver måned.
I 2009 var det 31 milliarder.
Hva gjorde vi egentlig BG (Before Google)?


Kilde:
Distansehandel Norge Trygg E-handel | Hovedside