Trygg e-handel Norge

For nettbutikken

 

Søknad om å bli godkjent Trygg E-handel

Kvalitetsmerkingen Trygg E-handel er opprettet av Distansehandel Norge og utviklet av vår søsterorganisasjon i Sverige i samarbeid med det svenske Konsumentverket og tilpasset det norske Forbrukerombudets standard. Formålet er å etablere klare, enkle og mer enhetlige rammer for forbrukernes forventninger og netthandlernes forpliktelser ved handel på nettet. Det vil skape et bedre utgangspunkt for videre vekst i handelen på nettet. En Trygg E-handel er et trygt sted å handle.


Hvorfor bør jeg bli en godkjent Trygg E-handel?

Å være en Trygg E-handel er et kvalitetsstempel som din e-handel kommer til å ha god nytte av. Vi vil aktivt informere om Trygg E-handel i media og om tanken bak ordningen. Trygg E-handels nettsider skal bli et naturlig sted å søke til for forbrukere, og kvalitetsmerket vil bli brukt aktivt i profileringen av de seriøse Trygge E-handlerne på det norske markedet. Alle som er godkjent Trygg E-handel, blir eksponert på ordningens hjemmeside.


De 12 bud for Trygg E-handel

Grunnlaget for godkjenning som Trygg E-handel, er nedfelt i 12 krav. Kravene bygger på norsk lovverk for e-handel og erfaringer fra tilsvarende internasjonale godkjenningsordninger. Lederen for bedriften skal i sin skriftlige søknad om godkjenning bekrefte at bedriften lever opp til de 12 kravene (link til krav). Trygg E-handel kontrollerer deretter at nettbutikken, hjemmesiden og markedsføringen oppfyller kravene. Så lenge bedriften er godkjent Trygg E-handel, blir det med jevne mellomrom foretatt kredittvurdering, prøvekjøp og oppfølging av håndteringen av klager fra forbrukerne.


Hva koster det å bli en godkjent Trygg E-handel?

Følgende avgiftsatser gjelder for å bli godkjent Trygg E-handel og få retten til å benytte kvalitetsstempelet. Avgiftene, som beregnes pr. nettsted, er fastsatt til (NOK eks. moms)


  For medlemmer
i Distansehandel
Norge
For andre
netthandlere

Søknadsbehandling
- godkjenning som Trygg E-handel

1,500 3,000
Fornyet prøving/Modifisering (oppfølging av anmerkninger ved sertifisering) 1,500 1,500
Årsavgift (inkl. prøvekjøp) 2,000 8,000 
Nytt prøvekjøp ved underkjent prøvekjøp 2,000 5,000

 

Hva får jeg igjen for å bli godkjent Trygg E-handel?

 • De som blir godkjent, får benytte kvalitetsmerket Trygg E-handel i sin nettbutikk, på sin hjemmeside og i sin markedsføring. Merket skal være linket til Trygg E-handels hjemmeside.
 • Du får din logo eksponert på denne hjemmesiden samt en link til din egen hjemmeside.
 • Du blir også oppført under din bransje på Trygg E-handels liste over anbefalte nettbutikker
 • Trygg E-handel kommer til å drive aktiv PR-virksomhet og markedsføre kvalitetsmerkingen på forskjellige nettsteder.
 • Du får løpende informasjon om omtale av Trygg E-handel.
 • Du får et sertifikat som beviser at din nettbedrift er en godkjent Trygg E-handel.
 • Bedriften får en link fra www.distansehandelnorge.no.

 

Kontroll av medlemmene

Alle netthandlere godkjent som Trygg E-handel blir løpende kontrollert for å sikre at de lever opp til ordningens 12 krav.  

Del 1:
Alle medlemmer kredittsjekkes hver dag.

Del 2:
Vi følger opp de klager som kommer inn mot den enkelte nettbedrift og går nøye gjennom klagebehandlingen og resultatet. En Trygg E-handel kan maksimalt ha tre klager for å ha handlet i strid med våre 12 krav, i løpet av en tolvmåneders periode.

Del 3:
Vi gjennomfører prøvekjøp fra hele sortimentet hos netthandlene og tester det opp mot Trygg E-handels 12 krav og norsk lovgivning.

 

Hvordan går jeg frem for å bli en godkjent Trygg E-handel?

 1. Gå nøye gjennom kravene vi stiller, og veiledningen vi har lagt ut. Les gjerne vår beskrivelse av prosessen for å bli godkjent Trygg E-handel. Den gir deg tips om hvordan du kan fylle kravene.
 2. Har du spørsmål, kontakt [email protected]
 3. Bruk søknadsskjemaet som du finner her.
 4. I løpet av 14 dager får du en bekreftelse på om du er godkjent eller ikke. Du får en forklaring på hvorfor du eventuelt ikke er blitt godkjent.
 5. Blir du godkjent, kommer du til å motta kvalitetsmerket i forskjellige formater som du selv kan velge, i tillegg til linken til nettsiden som symbolet skal henvise til.

 

Hvilke nettbutikker kan få godkjenning?

Alle nettbutikker som selger varer og, eller tjenester kan søke om å bli sertifisert. Dog kan pr i dag nettbutikker som selger reiser og finansielle tjenester ikke bli sertifisert.

 

Hva skjer om en Trygg E-handel ikke overholder de 12 kravene til godkjenning?

Bryter en godkjent Trygg E-handel ordningens krav, blir bedriften umiddelbart kontaktet og får en advarsel. Bedriften må da forklare hvorfor man ikke følger opp kravene og må sørge for at dette ikke gjentar seg. Om bedriften ikke tar advarselen til følge, tilbakekalles godkjenningen.

Søk om å bli en Trygg E-handel


Trygg E-handel er en godkjenningsordning som gir forbrukerne sikkerhet for at de handler med et seriøst firma. Det gir din nettbutikk et kvalitetsstempel og dine kunder en trygger handel.

Visste du at..


nordmenn handler for i overkant av 11 mrd fra norske nettbutikker hvert år


Kilde: Distansehandel Norge og Posten Norge/Statistisk sentralbyrå
Distansehandel Norge Trygg E-handel | Hovedside