Trygg e-handel Norge

Bakgrunn for Trygg E-handel

 

Bakgrunnen for Trygg E-handel

Distansehandel Norge har i alle år hatt strenge krav til medlemmenes ansvar overfor sine kunder og til innholdet i og oppfyllelsen av sine kjøpsbetingelser. Med Trygg E-handel ønsker vi å utvikle trygge rammer for den raskt stigende omsetningen på nettet.
Trygg E-handel har utviklet et sett med 12 krav som bygger på norsk lovverk for e-handel og erfaringer fra tilsvarende internasjonale godkjenningsordninger. Trygg E-handel skal sørge for fastlagte klare, enkle og mer enhetlige rammer for forbrukernes forventninger og netthandlenes forpliktelser ved handel på nettet.


Hva er trygg E-handel

Trygg E-handel er en godkjenningsordning for nettbutikker. Nettbutikkene skal fylle de 12 kravene i ordningen og etterleve dem løpende. Et sekretariat følger dette og kan inndra godkjenningen for dem som ikke følger opp. Hver eneste dag sjekkes kredittverdigheten til de godkjente bedriftene, og det foretas anonyme prøvekjøp for å sikre forbrukernes rettigheter overholdes. Trygg E-handel har også et system for å håndtere kundeklager. Alle som er godkjente som Trygg E-handel nettbutikker skal ha Trygg E-handel logoen synlig på sin hjemmeside. Ved å peke på den skal netthandelens status i Trygg E-handel komme opp – slik at forbrukerne vet at de handler med en seriøst og godkjent netthandel.


Hva er Trygg E-handels rolle

Trygg E-handel skal skape trygghet for dem som handler på nettet, hva enten de er selger eller kjøper og være et redskap til å fremme en oversiktlig, seriøs og trygg handel på nettet i tråd med de krav som stilles fra alle parter i denne raskt økende handelsformen.

Visste du at..


hver tredje forbruker planlegger å handle mer på distanse i 2011


Kilde: Posten Norden
Distansehandel Norge Trygg E-handel | Hovedside