Trygg e-handel Norge

Krav til Trygg E-handel

 

Hvilke krav stiller vi til e-handelsbutikker?

Kun netthandlere som garanterer at de lever opp til følgende 12 punkter har rett til å benytte symbolet for Trygg E-handel. Skulle en godkjent Trygg E-handelsbutikk bryte noen av disse kravene, mister den retten til å benytte symbolet.

 

12 punkter for Trygg E-handel:


Punktene under inneholder kravene for å bli godkjent som en Trygg E-handelsbutikk. Last ned veiledningen her.

 

1. Firmaopplysninger

Foretakets fullstendige navn og juridiske person (om denne er annet enn firmanavnet), organisasjonsnummer, kontaktadresse, e-postadresse og/eller telefonnummer skal fremgå tydelig. Adresser og eller telefonnummer der forbrukeren kan henvende seg med eventuelle klager eller andre spørsmål,  skal oppgis, og åpningstider for kundeservice skal fremgå av hjemmesiden.
 

2. Firmaets support og tilgjengelighet

Foretaket skal besvare spørsmål fra kunder på e-post innen 48 timer fra henvendelsen er mottatt.*
*Gjelder kun henvendelser som dreier seg om faktiske kjøp og bestillinger på hverdager. Svaret skal være personlig.
 

3. Forbrukerens rett til hjelp

Forbruker har alltid rett til å henvende seg direkte til foretaket for å få hjelp med reklamasjoner, spørsmål om angrerett og annen hjelp som berører kjøp eller bestilling, selv om firmaet ikke selv leverer varen eller tjenesten.
 

4. Produkter og totalkostnader

Forbruker skal til enhver tid kunne se hva totalprisen blir – inkludert moms, andre avgifter og totale leveringskostnader. De enkelte elementene av totalprisen skal spesifiseres. Selger skal spesifisere gyldighetstiden for et tilbud, om varen finnes på lager, alternativt om den kan leveres til samme vilkår senere. Varen eller tjenesten skal være utførlig beskrevet og være tilgjengelig før kjøpsavtale inngås mellom kjøper og selger. Forbruker må gjøres kjent med når bindende kjøpsavtale er inngått. Det skal tydelig fremgå om varen/tjenesten kan brukes i Norge.
 

5. Leveringstid

Kunden skal i kjøpsøyeblikket informeres om maksimal leveringstid fra bestilling er registrert. Om foretaket IKKE kan levere innen avtalt tid, skal kjøper uten opphold informeres om årsaken til forsinkelsen og ny leveringstid. Kjøper skal da ha rett til å heve kjøpet uten kostnad, kunne kreve at kjøpet blir oppfylt eller kreve erstatningsvare fra selger.  Kjøperen kan videre kreve erstatning for tap han eller hun lider som følge av forsinkelsen fra selgerens side (jfr. forbrukerkjøpsloven § 24.)
 

6. Tilbakebetaling

Kunden har rett til å få tilbakebetalt hele kjøpsbeløpet inklusiv frakt innen 14 dager om han/hun hever kjøpet. Regelen gjelder fra den dag foretaket mottok henvendelsen. Dersom foretaket foretar omleveranse eller avhjelper ved reklamasjon, skal eventuelle fraktkostnader tilbakebetales innen 14 dager fra foretaket har mottatt den reklamerte varen.
 

7. Angrerett

Forbruker skal informeres om rettigheter vedrørende angrerett og motta angrerettskjema. Kjøper har rett til, uten ekstra kostnad, å sjekke om produktet holder mål, før det returneres i tilnærmet samme stand.

Ved salg av tjenester, har forbruker rett til å benytte seg av angreretten fra kjøpsavtalen inngås. Om tjenesten påbegynnes før angretten har gått ut (14 dager) skal forbruker informeres om at angreretten opphører når tjenesten påbegynnes.

 

8. Reklamasjon og garanti

Forbruker skal informeres om rettigheter vedrørende reklamasjoner, samt navn og adresse der man kan henvende seg. Kjøper har rett til å få dekket eventuelle fraktkostnader. Trygg E-handels medlemmer lover å forsøke å løse eventuelle tvister i minnelighet, og å følge Forbrukertvistutvalgets beslutninger. Forbruker har rett til å reklamere på en vare eller tjeneste om disse ikke oppfyller de egenskaper som er avtalt eller norske lover.

Dersom garantier gis, skal vilkårene for disse fremgå tydelig. Det skal også gå tydelig frem om garantien gjelder i Norge. Garanti gir kjøperen rettigheter i tillegg til de lovbestemte rettigheter i henhold til norsk lov, og er ingen erstatning for den allmenne reklamasjonsretten.
 

9. Bruksanvisninger

Bruksanvisning (i fysisk eller digital form) som forbruker trenger for å kunne bruke produktet, skal være vedlagt produktet. Dersom produktet har sikkerhetsforskrifter, skal disse være på norsk eller være visuelt utformet.
 

10. Salg til mindreårige

Foretaket kan ikke inngå avtaler med mindreårige uten foresattes godkjenning. Bindende kjøpsavtale kan kun inngås med personer over 15 år, kredittkjøp kan kun gjennomføres med personer over 18 år.
 

11. Finansiell sikkerhet

Foretaket skal være finansielt stabilt og ha god kredittverdighet. Dette kontrolleres jevnlig av en uavhengig part.
 

12. Personopplysninger og sikre betalingsløsninger

Dersom foretaket lagrer personopplysninger, skal forbruker samtykke. Personopplysningene skal beskyttes mot ekstern inntrenging og håndteres etter bestemmelsene i personvernloven.
Hvis foretaket eller ekstern part håndterer kortopplysninger eller informasjon ved direkteoverføring, skal den part som håndterer opplysningene oppfylle kravene for PCI DSS. Foretaket skal også bruke teknikk som muliggjør identifisering av kortinnehaveren, f.eks. 3D secure, BankID eller lignende.

Utover disse 12 punktene krever vi at alle sertifiserte selskaper følger norske lover. Vi anbefaler også å benytte Forbrukerombudets standard salgsbetingelser.

Søk om å bli en Trygg E-handel


Trygg E-handel er en godkjenningsordning som gir forbrukerne sikkerhet for at de handler med et seriøst firma. Det gir din nettbutikk et kvalitetsstempel og dine kunder en trygger handel.

Visste du at..


I 2006 ble det gjort 2,7 milliarder søk på Google hver måned.
I 2009 var det 31 milliarder.
Hva gjorde vi egentlig BG (Before Google)?


Kilde:
Distansehandel Norge Trygg E-handel | Hovedside